1994

Recently added

The Shawshank Redemption (1994) อว์แชงค์ มิตรภาพ ความหวัง ความรุนแรง
9.3

The Shawshank Redemption (1994) อว์แชงค์ มิตรภาพ ความหวัง ความรุนแรง

ภาพยนตร์เรื่องนี้ดัดแปลงมาจากเรื่องสั้นของสตีเฟน คิง เรื่อง Rita Hayworth and Shawshank Redemption เนื้อเรื่องพูดถึงแอนดี้ ดูเฟรนส์ (ทิม ...